Bergabacken AB

Tillbaka!

Förkortningar
E = enkelblommande, 1/2D = halvdubbel, D = dubbel, Pd = penseldrag,

Gamla svenska Regal-pelargoner kallas även Engelska pelargoner.
Måste förvaras svalt under vinterperioden för att nya blomanlag skall bildas.

 

'Blekingeflickan' vita kronblad med klarrosa markeringar. Rikblommande från mars till augusti.

     En gammal svensk regal dokumenterad till sent 1800-tal.
'Linghed' röda kronblad med svartröda penseldrag
'Louise' övre kronblad svagt rosa med rödbruna penseldrag, nedre kronblad rosa med rödbruna markeringar
'Roberts' alla kronblad vita med breda lila penseldrag och vit kant
'Svärdsjö' övre kronblad vita med lila penseldrad, nedre kronblad ljust lila med lila markering.
'Waldenström' mörkt lila kronblad med svarta penseldrag.